Резервирай

За гаранция на Вашата резервация е
задължителен банков трансфер

Настаняване след 14:00 ч.

Освобождаване до 11:00 ч.

Моля уведомете ни за часа на пристигането ви.

С предварителна уговорка за домашни любимци и се заплаща 10 лв на ден.

Условия

Пушенето в спалните помещения не се разрешава

Гостите ни са длъжни да спазват добро и морално поведение

Ще бъдете посрещнати в къщите , създадени с много любов и вкус, за това очакваме при освобождаване на къщите да ги оставяте в състоянието, в което са били при посрещането Ви.

При настаняване, гостът направил резервацията се регистрира с лична карта и получава ключ за наетата къща. 

Регистрационни карти се попълват и от останалите гости. При регистрация броят на гостите (възрастни и деца), които отсядат не трябва да надвишава общият брой на спалните места в къщата , която сте наели .

Гостите на ВИЛИ КОСТЕЛ са длъжни при освобождаване да оставят наетата от тях къщата в приличен вид. Ключът се връща на управителя.
Тютюнопушенето в затворените помещения на къщите и стаите е забранено! При установено нарушение гостите ще бъдат помолени да освободят наетата къща незабавно, без възстановяване на платената сума за престоя!

При наемане на къща, собствеността и техниката са на разположение на гостите, като собствениците или техен представител си запазват правото на достъп по време на наетия престой за поддръжка на сградата, градината, отоплението или за предоставяне на допълнителни услуги, поискани от гостите. 

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото с грижа на добър стопанин.

Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на ВИЛИ КОСТЕЛ, тяхното обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща от отговорното лице на Управителя.

Резервацията се счита за гарантирана когато бъде преведен депозит в размер на поне една нощувка  от общият брои нощувки. Депозитът следва да бъде платен най- късно до 3 дни след направената резервация. Ако депозитът не е изпратен в този период от време, то резервацията се счита за непотвърдена (освен в случаите, когато не е уговорено друго).
Ако отмените вашата резервация, то депозитът не се връща. При резервация на къща във ВИЛИ КОСТЕЛ автоматично се сключва договор за настаняване между собственикът и представител на групата, извършил резервацията. 

В случай на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 23:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и др. наказания предвидени от българското законодателство и органите на реда, те се покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.